• „Pierwowzorem lustra jest twarz matki”

  „Pierwowzorem lustra jest twarz matki”

  Donald Woods Winnicott
 • „Nie zaprzestaniemy poszukiwań, a celem naszych eksploracji będzie powrót do punktu wyjścia i poznanie go po raz pierwszy.”

  „Nie zaprzestaniemy poszukiwań, a celem naszych eksploracji będzie powrót do punktu wyjścia i poznanie go po raz pierwszy.”

  T.S. Eliot

O mnie

Oferta

Psychoterapia

Praca podczas psychoterapii opiera się na rozmowie, która jest towarzyszeniem pacjentowi w odkrywaniu samego siebie. W ten sposób w procesie terapeutycznym między terapeutą i pacjentem buduje się relacja. Relacja ta podczas wspólnych spotkań podlega analizie, co jest dla pacjenta ważnym źródłem informacji. Rozumienie i poczucie bycia rozumianym niesie ulgę i prowadzi do zmiany.

Psychoterapię poprzedzają konsultacje, których celem jest ustalenie odpowiedniej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się regularnie z częstotliwością ustaloną w czasie konsultacji o stałej godzinie, zazwyczaj od 1 do 3 sesji w tygodniu.

Psychoterapia psychoanalityczna jest formą pomocy długoterminowej.

Czas trwania konsultacji lub sesji: 50 minut.

Naczelne zasady, jakimi powinien kierować się terapeuta psychoanalityczny, opisuje Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej http://ptpp.pl/dokumenty/kodeks-etyczny/


Oferuję

 • Konsultacje psychologiczne.
 • Psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
 • Psychoterapię indywidualną młodzieży.
 • Pomoc w różnego rodzaju problemach osobistych.

Więcej o psychoterapii

http://psychoanaliza.org.pl/

http://ptpp.pl/towarzystwo/psychoterapia-psychoanalityczna/

http://psychoanaliza.gda.pl/psychoanaliza/

Coaching

Praca podczas sesji coachingowej koncentruje się na doprecyzowaniu realnego, motywującego celu zmiany, nazwaniu posiadanych zasobów – umiejętności, wiedzy, postawy czy wartości i okoliczności, które mogą sprzyjać osiągnięciu celu oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, które prowadzą do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Coaching poprzedzają konsultacje, których celem jest ustalenie odpowiedniej formy pracy dla zgłaszającej się osoby. Sesje coachingowe odbywają się z częstotliwością ustaloną w czasie konsultacji, zazwyczaj coaching trwa od 1 do 5 sesji.

Coaching jest formą pracy krótkoterminowej.

Kiedy zgłosić się do psychologa?

Kiedy:

 • przeżywasz trudności w bliskich relacjach
 • czujesz się stale smutny i przygnębiony
 • masz poczucie, że tracisz kontrolę nad własnym życiem
 • odczuwasz samotność
 • zamartwiasz się równymi sprawami
 • doświadczasz przemocy psychicznej lub fizycznej
 • masz stany depresyjne
 • przeżywasz duży stres w pracy zawodowej
 • masz trudności w wyrażaniu emocji
 • tkwisz w sytuacjach, które czujesz, że cię niszczą
 • towarzyszy ci brak sensu życia
 • brakuje ci wiary w siebie
 • masz problemy w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi
 • czasem nie wiesz dlaczego zalewa cię złość, której nie potrafisz opanować
 • przeżywasz trudności wychowawcze z dziećmi
 • masz wrażenie, że ciągle za czymś pędzisz a i tak nie zdążasz wszystkiego zrobić
 • przeżywasz rozstanie, rozwód
 • masz wahania nastrojów
 • przeżywasz konflikty w pracy
 • odczuwasz lęki
 • czujesz się wykorzystywany i nadużywany w związku
 • rozpada ci się związek
 • nie możesz odnaleźć się po stracie bliskiej osoby
 • przeżywasz ciężka chorobę, swoją lub swoich bliskich
 • masz objawy psychosomatyczne

Zapraszam również osoby, którym zależy na:

 • lepszym poznaniu siebie
 • własnym rozwoju
 • zbudowaniu trwałych i pełnych bliskości związków
 • zbudowaniu mocnego i stabilnego poczucia własnej wartości
 • lepszym rozumieniu siebie, swoich potrzeb, uczuć oraz swoich zachowań i reakcji, a także tego w jaki sposób budują relacje z innymi

Kontakt

Adres gabinetu

Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 21

Tel.: +48 608 411 163

spychala.maria@gmail.com

Telefon kontaktowy

+48 608 411 163

Adres gabinetu

Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 21

E-mail

spychala.maria@gmail.com